OJO-logo

OJO Overasselt

Algemene Informatie

Ieder jaar, in de laatste week van de zomervakantie, wordt er door de Overasseltse Jongeren Organisatie een kindervakantieweek georganiseerd. Een grote groep jonge vrijwilligers spant zich dan in om een leuke week te organiseren voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. De kinderen worden ingedeeld in groepen van hun eigen leeftijd, soms onderverdeeld in jongens en meisjes, waarmee ze de hele week samen een gezellige bos-week zullen beleven. Ieder jaar staat de OJO week in het teken van een thema. Het thema in 2022 is Disney.  

Voor de kleuters van groep 1 en 2 wordt er een speciale Kleuter-OJO georganiseerd.

Fietsen

Stoet fietsende OJO-kinderen

Op maandag verzamelen de kinderen en groepsleiding om op het veld voor het Verenigingsgebouw. Op dinsdag, woensdag en donderdag zullen de kinderen direct verzamelen na de repetities in de ochtend. Vanaf het veld vertrekt iedereen met hun groep en groepsleiding onder begeleiding van (gecertificeerde) verkeersregelaars naar het Sint Walrick bos. De route op de openbare weg wordt afgezet voor het verkeer.

Na een vrolijke en intensieve dag in het bos fietsen de kinderen, onder begeleiding, weer terug naar het veld voor het Verenigingsgebouw waar zij rond aankomen. Dit is het einde van de dag en de kinderen gaan nu weer naar huis. Indien uw kind langs de route woont, kan na overleg met de groepsleiding, besloten worden dat uw kind eerder af mag slaan.

Bij terugkomst is een (afgesloten) fietsenstalling aanwezig. Het is dus mogelijk de fiets van uw kind na terugkomst hier te stallen. Op donderdag, nadat de kinderen voor de laatste keer terugkeren uit het bos, kunt u de fiets weer mee naar huis nemen.

Bos

Na aankomst in het bos gaan alle fietsen op slot en worden de sleutels in bewaring gehouden door de groepsleiding. Zorg er dus voor dat de fiets een goed slot heeft.

In het bos zijn allerlei activiteiten, zoals vlag-veroveren, bal spelen, schminken, watergevechten met andere groepen enzovoorts. En… iedere dag wordt er door de hoofdleiding een heerlijk ijsje gebracht! Een drukke dag in het bos maakt hongerig en dorstig dus zorg er voor dat uw kind genoeg te eten én te drinken bij zich heeft. En aangezien de kinderen zelden schoon en droog blijven in het bos is het aan te raden een extra setje kleren en een (oude) handdoek mee te geven. Het is gebruikelijk dat er ieder jaar op een van de dagen een groot watergevecht wordt gehouden, hier zal u van te voren over geïnformeerd worden.

Voor de kinderen van groep 7/8 is de dinsdag een speciale dag; namelijk Denderende Dinsdag! Zij zullen deze dag niet naar het bos gaan maar hebben een speciaal voor hen georganiseerde dag ergens in de omgeving. Hierover wordt u van te voren geïnformeerd. Het is bovendien mogelijk dat de terugkomst-tijd op het veldje afwijkt van .

De kinderen spelen in een natuurgebied, dat betekent dat er teken kunnen zitten. Controleer uw kind telkens bij terugkomst dan ook goed op eventuele teken(beten)!

Repetities

Op de vrijdag wordt er een kampvuur gehouden ter afsluiting van de OJO-week. Op deze avond zullen de verschillende groepen een toneelstukje, dansje of ander optreden opvoeren. Daarvoor wordt op dinsdag-, woensdag-, en donderdagochtend geoefend in het Verenigingsgebouw. Uw kind wordt dan om verwacht en zal aansluitend op de fiets stappen om te verzamelen voor het vertrek richting bos. U hoeft uw kind tussendoor dus niet op te halen.

Op de vrijdagochtend is de generale repetitie. De repetitietijden verschillen per groep. Het tijdstip waarop uw kind aanwezig moet zijn zal gemeld worden op de maandag van de OJO week. Alléén tijdens de generale repetitie moet uw kind alle benodigdheden voor het optreden (verkleedkleren en attributen) meenemen. Deze worden aan het einde van de generale repetitie verzameld en worden door ons meegenomen naar het kampvuur. Vergeet niet deze spullen na het kampvuur weer mee te nemen.

Spelkamp

Spelkamp met verschillende waterspellen

Vrijdagmiddag wordt een spelkamp gehouden op het veld voor het Verenigingsgebouw. Uw kind wordt dan exact om uur verwacht. Niet eerder omdat er door de leiding dan met man en macht gewerkt moet worden aan de voorbereidingen voor een leuke middag. Er is dan geen tijd is om op uw kind te letten.

In verband met waterspelletjes is het verstandig om uw kind waterkleding en een extra setje kleding mee te geven. Als het spelkamp is afgelopen () lopen we met de kinderen naar de picknickplaats, waar de kinderen gezellig met zijn allen gaan eten. Voor drinken en eten wordt niet gezorgd, geef uw kind dus wat te eten en te drinken mee. Zorg er bovendien voor dat uw kind genoeg warme kleding bij zich heeft voor tijdens het kampvuur.

Kampvuur

Na de picknick lopen we naar de kampvuurplaats in het Kleuter-OJO-bos aan de IJkelaarstraat waar we zullen arriveren. Samen met de Kleuter-OJO beginnen we hier aan het kampvuur. U bent van harte welkom om te komen kijken naar de verschillende optredens van de kinderen en de OJO leiding. Rond zal de avond afgesloten worden en gaat uw kind weer met u mee naar huis.

Kinderen en ouders in afwachting van het kampvuur